Osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttäminen

Osakeluettelo

Osakkeiden uusi omistaja voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt saannostaan luotettavan selvityksen. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon sekä pyytää merkintää osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon.

Muutosmerkinnät osakeluetteloon

Osakkeensaajan yhtiölle ilmoittama saanto tai muu osakeluetteloon liittyvä muutos on viivytyksettä merkittävä osakeluetteloon, kun siitä on esitetty luotettava selvitys. Edellytyksenä saannon merkitsemiselle osakeluetteloon on lisäksi, että osakkeensaaja esittää selvityksen säädetyn varainsiirtoveron suorittamisesta. Merkintä on päivättävä.

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen avoimella siirrolla, on osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen kirjoitettava uuden omistajan nimi ennen kuin saanto merkitään luetteloon. Osakkeen uuden omistajan vaatimuksesta osakeluettelon pitäjän on kirjoitettava osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen todistus osakeluetteloon merkitsemisestä ja merkinnän päivämäärästä eri korvausta vastaan.

Osakerekisteröintipapereiden toimitustapa

Osakkeiden uusi omistaja voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt saannostaan luotettavan selvityksen. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon sekä pyytää merkintää osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon. Toimittakaa sähköiset kopiot pdf-muodossa.

Jos sinulla on kysyttävää osakeluetteloon liittyen, ota meihin yhteyttä

Osakkeiden merkitsemiseen vaadittavat selvitykset eri saantotapauksissa:

 

Kauppa

 • jäljennös kauppakirjasta, josta käyvät ilmi myyjä, ostaja sekä kaupan kohde riittävästi yksilöitynä
 • kauppahinta ja sen suorittaminen
 • hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
 • kaupan muut ehdot
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja
 • ilman välittäjää tehdystä kaupasta Verohallinnon todistus maksetusta varainsiirtoverosta (kaikilta ostajilta oma verotodistus) tai välittäjän sähköinen ilmoitus maksetusta varainsiirtoverosta

Vaihto

 • vaihtokirja, josta käyvät ilmi luovuttaja, luovutuksensaaja sekä vaihdon kohteet
 • vaihtoarvot ja mahdollinen väliraha
 • hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
 • vaihdon muut ehdot
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja
 • ilman välittäjää tehdystä kaupasta Verohallinnon todistus maksetusta varainsiirtoverosta (kaikilta ostajilta oma verotodistus) tai välittäjän sähköinen ilmoitus maksetusta varainsiirtoverosta

Lahjoitus

 • lahjakirja
 • lahjoittaja, lahjansaaja sekä lahjoituksen kohde riittävästi yksilöitynä
 • hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
 • lahjan muut ehdot
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Jakamaton kuolinpesä

 • vainajan sukuselvitys
 • perukirja
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Perinnönjako

 • vainajan sukuselvitys
 • perukirja
 • mahdollinen osituskirja, jos vainaja oli naimisissa
 • perinnönjakokirja
 • vainaja ja perinnön saajat
 • perinnön muut ehdot
 • lainvoimaisuus
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Testamentti

 • vainajan sukuselvitys
 • perukirja
 • testamentti
 • testamentin tekijä ja saaja
 • testamentin muut ehdot
 • lainvoimaisuus
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Ositus

 • osituskirja
 • osapuolet
 • osituksen muut ehdot
 • lainvoimaisuus
 • vainajan sukuselvitys
 • perukirja
 • osakekirja
 • saajan hallinnassa
 • katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Ota yhteyttä luotettavaan isännöitsijätoimistoon!