Remonttilupa

Ohessa linkki lomakkeeseen asunnon korjaus- tai muutostoimenpiteen suorittamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain (1.7.2010 alkaen) johdosta osakkeenomistajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus taloyhtiölle huoneistossa tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tapetointi- tai maalaustöitä.

Remonttilupahakemus tulee toimittaa isännöitsijälle ennakoiden siten, että se ehditään käsitellä ennen aiottua remontinaloitusajankohtaa.

Täyttäkää lomake ja toimittakaa se sähköpostin liitteenä osoitteeseen: info@atnortamo.fi

Remonttilupalomake